Zwroty bez stresu i bez problemu

Nikt nie planuje robić zwrotu, ale to również część naszej pracy. Dlatego, jeśli sklep jest naprawdę profesjonalny, to zasady zwrotów i reklamacji są mniej więcej takie, jak poniżej. Nawet w trudniejszych sytuacjach jesteśmy zawsze po Twojej stronie:

Zwroty i reklamacje w Homessimo

PRAWO DO REKLAMACJI

Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji jeśli przedmiot jest niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. W przypadku reklamacji prosimy wysłać maila na: [email protected]
Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo 
Rozpatrzymy reklamację w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. 
Treść zgłoszenia reklamacji, skopiuj, uzupełnij i wyślij na maila: 
Imię i Nazwisko Klienta……………………….. 
Adres Klienta (e-mail, telefon, )……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa towaru:………………………………………………………………………………… 
Data nabycia……………………………………. Ilość sztuk………………………..o wartości………………………..
Data powstania wady………………………….. 
Opis wady towaru…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. 
Kiedy i jak powstała wada………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 
Podstawa prawna reklamacji: 
[ ] Niezgodność towaru z umową // Rękojmia 
[ ] Gwarancja jakości Dokument, na podstawie którego zgłoszono reklamację:………………………………. 
Żądanie klienta………………………… 
 

PRAWO DO ZWROTU

 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy 
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Prawo zwrotu konsumenckiego nie dotyczy przedsiębiorców, nie będących JDG.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy 
w drodze jednoznacznego oświadczenia (drogą mailową na adres: [email protected] lub telefonicznie:
733 371 118). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, 
aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu 
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu środki 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 
Po przyjęciu zgłoszenia podamy Państwu adres do zwrotu towaru.
Proszę odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy lub wynikłych uszkodzeń lub śladów użytkowania.
Dajemy również możliwość zwrotu po 14 dniach do 100 dni.
W tej sytuacji dokonujemy zwrotu na kartę podarunkową do wykorzystania w ciągu 7 dni.
 
 
Wyjątki od ustawowego prawa odstąpienia
 
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb;
 
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
 względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 
Przed wysyłką produktu prosimy o kontakt pod numerem tel. 733 371 118 lub [email protected]
 
Zwroty towaru przyjmujemy tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zwracane towary są w oryginalnym opakowaniu, 
a produkty nie posiadają żadnych uszkodzeń i nadają się do dalszej odsprzedaży. 
Jeśli zwrot jest dokonywany za pośrednictwem firmy kurierskiej/transportowej – 
liczy się stan towaru w momencie dotarcia na magazyn; jeśli paczka ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu – nie przyjmujemy zwrotu.
 
 
Jeśli chcesz dokonać zwrotu skopiuj formularz zwrotu, uzupełnij i wyślij maila na:
 
FORMULARZ ZWROTU:
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy……………………………………………………………………….
numer oferty…………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy to ……………………………………………………………
data odbioru…………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………
Data………………………………………………………………………………………
Dokument, na podstawie którego zwracany jest przedmiot………………….
Numer rachunku bankowego do zwrotu:………………………………………….
Kwota zwrotu: …………………………..zł
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru 
Podpis………………………………..